Σταθερές Νάυλον Μαύρες Υπερβ. Τύπου

Κωδικός
502.000.019.9