Επιστροφές: γίνονται δεκτές κατόπιν συνεννοήσεως και μόνο εντός μηνός από την ημερομηνία εκδόσεως του τιμολογίου. Τα εμπορεύματα πρέπει να επιστρέφονται καινούρια στην αρχική τους συσκευασία (στις περιπτώσεις που δεν ευθύνεται η εταιρεία μας τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη) διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές.

Εμπορεύματα που επιστρέφονται ή αποστ'ελλονται προς επισκευή εντός εγγύησης πρέπει να συνοδεύονται οπωσδήποτε με αντίγραφα του τιμολογίου αγοράς και παραστατικού πώλησης στον πελάτη διαφορετικά δεν θα παραλαμβάνονται.

 

Εγγυήσεις: Η εγγύηση για όλα τα μηχανήματα καθώς και τις αντλίες είναι χρονικής διάρκειας ενός έτους η οποία καλύπτει ελαττώματα του προϊόντος που οφείλονται στην κατασκευή ή στα υλικά κατασκευής και τίθεται σε ισχύ εφόσον τηρούνται οι όροι καλής λειτουργίας και όταν η πιθανή βλάβη δεν οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες. Τέτοιοι παράγοντες είναι οι : λάθος σύνδεση, ανεπαρκής εγκατάσταση , λειτουργία χωρίς νερό ή λειτουργία με ρευστά εκτός προδιαγραφών,μη λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα υπέρβαση ορίων θερμοκρασίας και πίεσης, πτώση τάσης, υπέρταση, σκουριά, άλατα, πέτρες, κακή συντήρηση και ζημιά εξαιτίας μεταφοράς ή αποθήκευσης. Η εγγύηση δεν καλύπτει τον ηλεκτροκινητήρα και τα ηλεκτρικά μέρη. Καλύπτει μόνο τα μηχανικά μέρη. Οι βλάβες από λανθασμένη επιλογή τύπου, υπερφόρτωση, κακή χρήση είτε από παρέμβαση τρίτου και όχι τεχνικού της εταιρείας μας δεν καλύπτονται με εγγύηση. Σε περίπτωση βλάβης ο πελάτης πρέπει να επιστρέφει το προϊόν στην εταιρεία μας όπως αναφέρεται και στους όρους επιστροφών χωρίς να έχει προβεί σε οπαδήποτε επέμβαση στο προϊόν χωρίς την εγκρισή μας διαφορετικά οι απαιτήσεις δεν θα καλύπτονται.