Όροι Χρήσης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.aslanoglou.com.gr αφορά την έκθεση και διάθεση των προϊόντων της εταιρείας Γρ. Ασλάνογλου & Σια Ο.Ε. που έχει έδρα στην Κωνσταντινουπόλεως 21 και Κενταύρου, Καμίνια Πειραιάς,  με ΑΦΜ 081214142 και υπάγεται στη ΔΟΥ Ε’ Πειραιά.

Οι αναγραφόμενοι γενικοί όροι συνεργασίας αφορούν τις πωλήσεις και όλες τις συναλλαγές της εταιρείας μας με τους πελάτες μας και είναι δευσμευτικοί και για τα δύο μέρη. Η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων γίνεται με την υποβολή παραγγελίας από τον πελάτη στην εταιρεία.

 

Παραγγελίες :

Ακύρωση παραγγελίας γίνεται δεκτή μόνο σε περίπτωση που δεν έχει ήδη προηγηθεί αποστολή της παραγγελίας. Εάν η παραγγελία έχει αποσταλεί τότε θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στον όρο «Επιστροφές». Ο χρόνος παράδοσης διαμορφώνεται με την οριστική παραγγελία και τηρείται, εκτός από περιπτώσεις απρόβλεπτων δυσκολιών , όπως αργοπορίας των προμηθειών μας ή άλλων απρόβλεπτων καταστάσεων ανεξαρτήτων της θέλησης μας. Σε ειδικές και σπάνιες περιπτώσεις αν γίνει λόγω απρόβλεπτων συνθηκών ή γεγονότων, αδύνατη η εκτέλεση της παραγγελίας, διατηρούμε το δικαίωμα να την ακυρώσουμε μονομερώς χωρίς υποχρέωση καταβολής στον πελάτη ζημιών ακόμη και αυτών που προβλέπονται από τον νόμο.

 

Αποστολές :

Τα εμπορεύματα είναι παραδοτέα στις εγκαταστάσεις μας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις αποστέλλονται με έξοδα, για λογαριασμό και κίνδυνο του αγοραστή. Ελέγχονται για ελλείψεις ή λάθη από τον αγοραστή αμέσως μετά την παράδοσή τους και έτσι η παραλαβή θεωρείται ότι έγινε ανεπιφύλακτα. Τυχόν ζημιές ή απώλειες εμπορευμάτων κατά την μεταφορά, είναι απαιτητές από το πρακτορείο επιλογής του πελάτη και όχι από την εταιρεία. Σε περίπτωση που αναλαμβάνει η εταιρεία την παράδοση κατόπιν συμφωνίας , οποιεσδήποτε ζημιές , απώλειες η τυχόν ελλείψεις πρέπει να γνωστοποιούνται άμεσα με την παραλαβή και να καταγράφονται στο παραστατικό παράδοσης ή αν βρεθούν κατά την τοποθέτηση το συντομότερο εντός 2 ημερών το αργότερο να γίνει ενημέρωση της εταιρείας. Για τις αποστολές ανταλλακτικών οι πελάτες πρέπει να γνωρίζουν ότι επειδή πολλά είδη αλλάζουν και βελτιώνονται συχνά ενδέχεται κάποια ανταλλακτικά να μην ανταποκρίνονται πάντα. Η Γρ. Ασλάνογλου & Σια ΟΕ. εγγυάται την άμεση ενημέρωση του αγοραστή για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.

 

Επιστροφές :

Γίνονται δεκτές κατόπιν συνεννοήσεως και μόνο εντός μηνός από την ημερομηνία εκδόσεως του τιμολογίου. Τα εμπορεύματα πρέπει να επιστρέφονται καινούρια στην αρχική τους συσκευασία, να μην έχουν χρησιμοποιηθεί ή εγκατασταθεί, να μη λείπει

κανένα εξάρτημα ή συνοδευτικό έντυπο, αν έχουν πωληθεί συναρμολογημένα να μη γίνει επιστροφή μεμονωμένων τμημάτων. Στις περιπτώσεις που δεν ευθύνεται η εταιρεία μας τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν τον πελάτη, διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές. Εμπορεύματα που επιστρέφονται ή αποστέλλονται προς επισκευή εντός εγγύησης πρέπει να συνοδεύονται οπωσδήποτε με αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς και παραστατικού πώλησης στον πελάτη διαφορετικά δεν θα παραλαμβάνονται. Σε περιπτώσεις βλάβης ανεξαρτήτως αιτίας, το προϊόν πρέπει να μεταφερθεί στην εταιρεία με επιβάρυνση και ευθύνη του πελάτη.Τα έξοδα μεταφοράς για επισκευή βαρύνουν τον πελάτη ακόμη και όταν γίνεται επιστροφή για επισκευή εντός εγγύησης.

 

Εγγυήσεις :

Η εγγύηση για όλα τα μηχανήματα καθώς και τις αντλίες, είναι χρονικής διάρκειας ενός έτους, η οποία καλύπτει ελαττώματα του προϊόντος που οφείλονται στην κατασκευή ή στα υλικά κατασκευής και τίθεται σε ισχύ εφόσον τηρούνται οι όροι καλής λειτουργίας και όταν η πιθανή βλάβη δεν οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες. Τέτοιοι παράγοντες είναι οι: λάθος σύνδεση, ανεπαρκής εγκατάσταση, λειτουργία χωρίς νερό ή λειτουργία με ρευστά εκτός προδιαγραφών, μη λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα,υπέρβαση ορίων θερμοκρασίας και πίεσης, πτώση τάσης, υπέρταση, σκουριά, άλατα, πέτρες, κακή συντήρηση και ζημιά εξαιτίας μεταφοράς ή αποθήκευσης. Η εγγύηση δεν καλύπτει τον ηλεκτροκινητήρα και τα ηλεκτρικά μέρη. Καλύπτει μόνο τα μηχανικά μέρη. Οι βλάβες από λανθασμένη επιλογή τύπου, υπερφόρτωση, κακή χρήση είτε από παρέμβαση τρίτου και όχι τεχνικού της εταιρείας μας δεν καλύπτονται από εγγύηση. Σε περίπτωση βλάβης, ο πελάτης πρέπει να επιστρέφει το προϊόν στην εταιρεία μας όπως αναφέρεται και στους όρους επιστροφών χωρίς να έχει προβεί σε οποιαδήποτε επέμβαση στο προϊόν χωρίς την εγκρισή μας, διαφορετικά οι απαιτήσεις δεν θα καλύπτονται.Επίσης όσα είδη φέρουν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και δεν χρησιμοποιούνται συχνά, από τους κατασκευαστές συνίσταται σε τακτά διαστήματα 2-3 φορές ετησίως να γίνεται πλήρης φόρτιση για να εξασφαλίζεται η μακροζωία τους. Η εγγύηση παρέχεται σε όλα τα προϊόντα εφόσον έχει εξοφληθεί το τιμολόγιο και τυχόν ελλείψεις ή ελαττώματα μερών του κάθε προϊόντος τα οποία καλύπτονται από την εγγύηση θα επισκευάζονται ή αντικαθίστανται με το μέρος που είχε το πρόβλημα. Τα κοπτικά είδη παντός τύπου δεν καλύπτονται με εγγύηση. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη προς τον πελάτη για τις περαιτέρω ζημίες που μπορεί να προκύψουν από καθυστερήσεις, απώλειες κερδών ή ζημιών που ενδέχεται να έχει υποστεί , πλέον της αξίας των εμπορεύμάτων που αφορούν.

 

Αρμόδια δικαστήρια:

Οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία προκύψει μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια Πειραιά. Δίνονται πολλές εναλλακτικές λύσεις με διαφορετικές ποιότητες, προδιαγραφές και τιμές καθώς απευθύνονται σε διάφορους χρήστες (επαγγελματίες και μη).

 

Πνευματικά δικαιώματα:

Η παρούσα ιστοσελίδα και ο κατάλογος αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Γρ. Ασλάνογλου & Σια Ο.Ε. και απαιτείται γραπτή έγκρισή της για κάθε είδους αναπαραγωγή με οποιοδήποτε τρόπο. ΄Ολες οι πληροφορίες του παρόντος καταλόγου έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν είναι υποκατάστατα τεχνικών γνώσεων. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Τα εμπορεύματα με γνώμονα τη βελτιστοποίηση ενδέχεται να διαφοροποιούνται κατά καιρούς χωρίς προειδοποίηση σε ότι αφορά το χρώμα ή κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς όμως να αλλοιώνονται τα βασικά τους χαρακτηριστικά. Μερικά προϊόντα κάποιες φορές, μπορεί να διαφέρουν στο μέγεθος, στο χρώμα καθώς και στην συσκευασία σε σχέση με αυτά που παρουσιάζονται.

 

 

 

Πολιτική απορρήτου και Cookies:

 

Στην ιστοσελίδα μας, προσβάσιμη στο aslanoglou.com.gr, μία από τις βασικές μας προτεραιότητες είναι η ιδιωτικότητα των επισκεπτών μας. Αυτό το έγγραφο πολιτικής απορρήτου περιέχει τύπους πληροφοριών που συλλέγονται και καταγράφονται από την ιστοσελίδα μας και πώς τους χρησιμοποιούμε. Εάν έχετε επιπλέον ερωτήσεις ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

  Η Aslanoglou.com.gr ακολουθεί μια τυπική διαδικασία χρήσης αρχείων καταγραφής. Αυτά τα αρχεία καταγράφουν επισκέπτες όταν επισκέπτονται ιστότοπους. Όλες οι εταιρείες φιλοξενίας το κάνουν αυτό και αποτελούν μέρος των αναλυτικών υπηρεσιών φιλοξενίας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα αρχεία καταγραφής περιλαμβάνουν τις διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), τον τύπο προγράμματος περιήγησης, τον παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου (ISP), τη σφραγίδα ημερομηνίας και ώρας, τις σελίδες παραπομπής / εξόδου και ενδεχομένως τον αριθμό των κλικ. Αυτά δεν συνδέονται με πληροφορίες που είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες. Σκοπός των πληροφοριών είναι η ανάλυση των τάσεων, η διαχείριση του ιστότοπου, η παρακολούθηση της κίνησης των χρηστών στον ιστότοπο και η συγκέντρωση δημογραφικών πληροφοριών.

 

Cookies

Όπως συμβαίνει με όλες σχεδόν τις επαγγελματικές ιστοσελίδες, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies, τα οποία είναι μικροσκοπικά αρχεία που μεταφορτώνονται στον υπολογιστή σας, για να βελτιώσετε την εμπειρία σας. Αυτή η σελίδα περιγράφει ποιες πληροφορίες συλλέγουν, πώς τις χρησιμοποιούμε και γιατί ορισμένες φορές χρειαζόμαστε να αποθηκεύουμε αυτά τα cookies. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση αυτών των cookies, ωστόσο αυτό μπορεί να υποβαθμίσει ορισμένα στοιχεία της λειτουργικότητας των τοποθεσιών. Όπως κάθε άλλος ιστότοπος, το aslanoglou.com.gr χρησιμοποιεί "cookies". Αυτά τα cookie χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών που περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις των επισκεπτών και τις σελίδες στον ιστότοπο που επισκέφθηκε ή επισκέφθηκε ο επισκέπτης. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας των χρηστών προσαρμόζοντας το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας με βάση τον τύπο του προγράμματος περιήγησης των επισκεπτών και / ή άλλες πληροφορίες. Οι διακομιστές διαφημίσεων τρίτου μέρους ή τα δίκτυα διαφημίσεων χρησιμοποιούν τεχνολογίες όπως cookies κλπ που χρησιμοποιούνται στις αντίστοιχες διαφημίσεις τους και συνδέσμους που εμφανίζονται στο aslanoglou.com.gr, οι οποίοι αποστέλλονται απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης χρηστών. Λαμβάνουν αυτόματα τη διεύθυνση IP σας όταν συμβαίνει αυτό. Αυτές οι τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών τους ή / και για την εξατομίκευση του διαφημιστικού περιεχομένου που βλέπετε σε ιστότοπους που επισκέπτεστε. Χρησιμοποιούμε cookies για διάφορους λόγους που περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω. Δυστυχώς, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχουν επιλογές που να απενεργοποιούν τα cookies χωρίς να απενεργοποιηθεί πλήρως η λειτουργικότητα και οι λειτουργίες που προσθέτουν σε αυτόν τον ιστότοπο. Συνιστάται να αφήσετε όλα τα cookies εάν δεν είστε σίγουροι αν τα χρειάζεστε ή όχι σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται για την παροχή μιας υπηρεσίας που χρησιμοποιείτε. Σημειώστε ότι το aslanoglou.com.gr δεν έχει πρόσβαση ή δεν ελέγχει τα cookies που χρησιμοποιούνται από διαφημιζόμενους τρίτων.

 

Μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies μέσω των επιμέρους επιλογών του προγράμματος περιήγησης. Για να γνωρίζετε λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των cookies με συγκεκριμένα προγράμματα περιήγησης ιστού, μπορείτε να τα βρείτε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των προγραμμάτων περιήγησης. Μπορείτε να αποτρέψετε τη ρύθμιση των cookies προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας (ανατρέξτε στη Βοήθεια του προγράμματος περιήγησης για να το κάνετε αυτό). Λάβετε υπόψη ότι η απενεργοποίηση των cookies θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα αυτού του και πολλών άλλων ιστότοπων που επισκέπτεστε. Η απενεργοποίηση των cookies θα έχει ως αποτέλεσμα την απενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών και λειτουργιών αυτού του ιστότοπου. Επομένως, συνιστάται να μην απενεργοποιείτε τα cookies. Τα cookies που χρησιμοποιούνται είναι:

  Cookies που σχετίζονται με το λογαριασμό σας: Εάν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό μαζί μας, τότε θα χρησιμοποιήσουμε cookies για τη διαχείριση της διαδικασίας εγγραφής και της γενικής διοίκησης. Αυτά τα cookies θα διαγράφονται συνήθως όταν αποσυνδεθείτε, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να παραμείνουν στη συνέχεια για να θυμούνται τις προτιμήσεις του ιστότοπού σας όταν αποσυνδεθείτε.

   Login cookies: Χρησιμοποιούμε cookies όταν είστε συνδεδεμένοι ώστε να μπορούμε να θυμηθούμε αυτό το γεγονός. Αυτό σας διευκολύνει κάθε φορά που επισκέπτεστε μια νέα σελίδα για να μην χρειάζετε να συνδέεστε κάθε φορά. Αυτά τα cookies συνήθως καταργούνται ή εκκαθαρίζονται όταν αποσυνδεθείτε για να εξασφαλίζετε ότι έχετε πρόσβαση μόνο εσείς σε συγκεκριμένες λειτουργίες και περιοχές όταν συνδεθείτε.

    Email newsletters cookies: Αυτός ο ιστότοπος προσφέρει υπηρεσίες συνδρομής σε ενημερωτικά δελτία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να θυμόμαστε άστε εάν είστε ήδη εγγεγραμμένοι και εάν πρέπει να εμφανιστούν ορισμένες ειδοποιήσεις που μπορεί να ισχύουν μόνο για συνδρομητές / χρήστες που δεν έχουν εγγραφεί.

Σχετικά με παραγγελίες cookies: Αυτός ο ιστότοπος αφορά ηλεκτρονικό εμπόριο και έχει διάφορους τρόπους πληρωμής όπου ορισμένα cookies είναι απαραίτητα για να διασφαλιστεί ότι η παραγγελία σας είναι αποθηκευμένη μεταξύ των σελίδων ώστε να μπορέσουμε να την επεξεργαστούμε σωστά.

  Cookies σε φόρμες συμπλήρωσης: Όταν στέλνετε δεδομένα μέσω μιας φόρμας όπως αυτά που βρίσκονται στις σελίδες επαφών ή τις φόρμες σχολίων, τα cookies ενδέχεται να έχουν τη δυνατότητα να θυμούνται τα στοιχεία του χρήστη για μελλοντική αλληλογραφία.

  Cookies προτιμήσεων: Για να σας προσφέρουμε μια πολύ καλή εμπειρία σε αυτόν τον ιστότοπο, παρέχουμε τις λειτουργίες για να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπου όταν το χρησιμοποιείτε. Για να θυμάστε τις προτιμήσεις σας, πρέπει να ορίσετε cookies έτσι ώστε αυτές οι πληροφορίες να μπορούν να καλούνται όποτε αλληλεπιδράτε με μια σελίδα επηρεάζεται από τις προτιμήσεις σας.

  Third party cookies: Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις χρησιμοποιούμε επίσης cookies που παρέχονται από αξιόπιστους τρίτους. Η παρακάτω ενότητα διευκρινίζει ποια cookie τρίτου μέρους ενδέχεται να συναντήσετε μέσω αυτού του ιστότοπου. Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, το οποίο είναι μία από τις πιο διαδεδομένες και αξιόπιστες λύσεις ανάλυσης στον ιστό, για να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βελτιώσουμε την εμπειρία σας. Αυτά τα cookies μπορούν να ανιχνεύσουν πράγματα όπως το πόσο χρόνο ξοδεύετε στον ιστότοπο και στις σελίδες που επισκέπτεστε, ώστε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε ενδιαφέρον περιεχόμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies του Google Analytics, ανατρέξτε στην επίσημη σελίδα του Google Analytics. Χρησιμοποιούμε επίσης κουμπιά κοινωνικών μέσων(social media buttons) και / ή plugins σε αυτόν τον ιστότοπο που σας επιτρέπουν να συνδεθείτε με το κοινωνικό σας δίκτυο με διάφορους τρόπους. Για να λειτουργούν αυτές οι ακόλουθες ιστοσελίδες κοινωνικών μέσων θα ορίσετε cookies μέσω του ιστότοπού μας, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση του προφίλ σας στον ιστότοπό τους ή για τη συμβολή στα δεδομένα που διατηρούν για τους διάφορους σκοπούς που περιγράφονται στην ενότητα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν το προφίλ σας στον ιστότοπό τους ή να συνεισφέρουν στα δεδομένα που κατέχουν για διάφορους σκοπούς που περιγράφονται στις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου. Σημειώστε ότι το aslanoglou.com.gr δεν έχει πρόσβαση ή δεν ελέγχει τα cookies που χρησιμοποιούνται από διαφημιζόμενους τρίτων.

 Πληροφορίες για τα παιδιά: Ένα άλλο μέρος της προτεραιότητάς μας είναι η προσθήκη προστασίας για τα παιδιά κατά τη χρήση του Διαδικτύου. Ενθαρρύνουμε τους γονείς και τους κηδεμόνες να παρακολουθούν, να συμμετέχουν και / ή να παρακολουθούν και να καθοδηγούν την ηλεκτρονική τους δραστηριότητα.

Tο aslanoglou.com.gr δεν συλλέγει εν γνώσει του προσωπικές πληροφορίες από παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών. Αν νομίζετε ότι το παιδί σας έδωσε τέτοιου είδους πληροφορίες στον ιστότοπό μας, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας αμέσως και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση κατάργηση τέτοιες πληροφορίες από τα αρχεία μας.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει μόνο για τις ηλεκτρονικές μας δραστηριότητες και ισχύει για τους επισκέπτες του ιστότοπού μας όσον αφορά τις πληροφορίες που μοιράζονται ή / και συλλέγουν στο aslanoglou.com.gr. Αυτή η πολιτική δεν ισχύει για όλες τις πληροφορίες που συλλέγονται εκτός σύνδεσης ή μέσω καναλιών διαφορετικών από αυτόν τον ιστότοπο.

  Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και συμφωνείτε με τους Όρους και Προϋποθέσεις της.

 

Εγγραφή χρηστών: Ο επισκέπτης / χρήστης ο οποίος επιθυμεί να προχωρήσει σε εγγραφή και δημιουργία λογαριασμού στην Γρ. Ασλάνογλου & Σια ΟΕ. η οποία θα του παρέχει πρόσβαση στις υπηρεσίες της , αποδέχεται να παρέχει αληθείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα όποια στοιχεία του ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στο λογαριασμό χρήστη της εταιρείας Γρ. Ασλάνογλου & Σια ΟΕ. που θα τον οδηγούν στις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης έχει την υποχρέωση να διατηρεί και να ενημερώνει τα στοιχεία έγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη και η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη έγκαιρη ενημέρωση στοιχείων σε περίπτωση παραγγελίας. Στο λογαριασμό του ο χρήστης/επισκέπτης θα δηλώνει ή θα τροποποιεί τις επιλογές για λήψη ή μη λήψη ενημερωτικού υλικού ή εμπορικών προωθητικών ενεργειών από την εταιρεία Γρ. Ασλάνογλου & Σια ΟΕ.

Δικαίωμα αντίρρησης: Ο επισκέπτης / χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την διόρθωση ή και διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων στέλνοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aslanoglou.com.gr  και ο ιστότοπος οφείλει να ανταποκριθεί εντός 20 εργάσιμων ημερών.

 

 

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου και Cookies  δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της www.cookiepolicygenerator.com και της www.webterms.org.